0 produit - --- EUR

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

VENTE EN GROS, PRIX HORS TAXES EN EUROS
PROFESSIONNELS UNIQUEMENT


ALGEMENE VERKOOP VOORWAARDEN

1.  Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd.

2.  Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper.

3.  De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.  Onze prijzen zijn zonder BTW. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

5.  De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.

6.  Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij binnen de 3 maanden na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn.

7.  De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten.

8.  Het risico gaat over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten.

9.  De koper zal de verkoper verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt. Hij zal de verkoper op de hoogte moeten brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van het pand.

10.  Onze facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.

11.  Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 15 % met een minimum van EUR 50 en de hoogst van 12% per jaar, + 12 EUR administratieve kosten.

12.  In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf gevestigd is bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

 

Volgende
:::.  Nieuwe Toevoegingen
Draad Citrien Ruw
Draad Citrien Ruw
--- EUR
:::.  Reviews
Er zijn geen reviews over dit artikel. Wees de eerste! DMF International